Gwarancje.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach MiloDomo.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mailem), za pomocą Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub w formie pisemnej na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak podany w górnej części Regulaminu, na koszt Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak albo Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEDWOR Józef Dworak W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

}